Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Služba byla ukončena dne 15. 2. 2016.

 

Poslání, cíl a cílová skupina

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI
Sociální služba SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI, poskytovaná Střediskem křesťanské pomoci Horní Počernice zahrnuje:
SOCIOTERAPEUTICKÉ A KOMUNITNÍ SLUŽBY (dále jen SKS)

Socioterapeutické a komunitní služby jsou ambulantní nebo terénní služby poskytované rodině s dítětem, jehož vývoj je ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u něhož existují další rizika ohrožení jeho vývoje.
Služba je určena především jako doplňková služba pro rodiny s dětmi, které využívají zároveň službu Azylového domu SKP HOPO. Služba je však otevřena i pro ostatní rodiny s dětmi.

Poslání SKS
V souladu se sociálně – právní ochranou dětí usilujeme o zachování rodin a obnovení jejich narušených funkcí poskytováním odpovídajících ambulantních nebo terénních služeb.

Cíl SKS
Udržení, aktivizace, stabilita a prosperita rodiny.

Cílová skupina SKS
Rodiny s dětmi v obtížných sociálních situacích.

Hlavní cílovou skupinou, pro kterou je služba určena jsou rodiny s dítětem/dětmi.
Uživateli jsou převážně rodiny s dětmi využívající službu Azylového domu.