AZYLOVÝ DŮM - Charakteristika služby

Službu lze charakterizovat těmito body:

AZYLOVÝ DŮM – Charakteristika služby


Sociální služba azylového domu je poskytována v souladu s ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v aktuálním platném znění.
Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální
situaci spojené se ztrátou bydlení.
Služba obsahuje tyto základní činnosti:


 - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 - poskytnutí ubytování
 - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 - základní sociální poradenství