AZYLOVÝ DŮM – Ceník

Cena služby

Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v azylových domech je stanovena vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v aktuálně platném znění. Cena je uvedena v příloze smlouvy. Nad rámec poskytované sociální služby se může uživatel s poskytovatelem dohodnout na poskytování fakultativních činností hrazených z finančních prostředků uživatele. Ceník fakultativních činností, mezi něž patří například používání vlastních elektrospotřebičů, praní prádla v automatických pračkách poskytovatele aj., je uveden v samostatné příloze smlouvy.
Tabulka s výši úhrady za poskytované sociální služby azylového domu SKP HOPO dle délky měsíce od 1.9.2008

Tabulka s výši úhrady za poskytované sociální služby AD-KE STAŽENÍ ZDE [doc, 50kB]

Dospělá osoba – 70,- Kč/den Dítě – 40,- Kč/den