Duchovenská služba

 

Služba kaplana ve Středisku zahrnuje dvě oblasti:

- duchovní péče o klienty azylového domu

- spolupráce s Klubem seniorů, který se schází v azylovém domě jednou týdně

 Co od kaplana čekat?

- nezávislost na vedení Střediska a sociálních pracovnících azylového domu

- možnost se svěřit a hledat oporu

- orientaci v otázkách vlastní existence

- osobní modlitby a zpověď

- podporu a hledání víry a duchovního života

- možnost osobních pravidelných sezení

- pravidelné slovo na společné komunitě

- vzdělávací program o základech křesťanství - bible, církev, svátosti

- informace o jiných náboženstvích, mezináboženský dialog

- spolupráci s farářem a místní farností ECM nacházející se vedle Střediska

 Richard Novák se narodil v r. 1959. Po vojenské službě prožil obrácení a uvěřil v Ježíše Krista. Od r. 1993 byl zaměstnán jako misijní pracovník v ECM v Plzni. V r.1997 byl ordinován na diakona a v r. 2001 na staršího církve. Oblastmi jeho služby bylo zakládání sborů, práce ve vězení, v Teen Challenge, pastorační a kazatelská činnost. V současné době je farářem ECM v Praze Horních Počernicích a kaplanem v azylovém domě SKP HOPO. Je ženatý. S manželkou Hankou mají čtyři děti.

 

Můžete nás kontaktovat: čtvrtek - pátek 17:00 - 22:00 hod.

Bohoslužby na faře Evangelické církve metodistické: neděle 9:30 hod.