Posílení stability a rozvoj organizace SKP HOPO

Tento projekt financuje Operační program Praha - Adaptabilita. 

Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice v období 1. 7. 2013 až 31. 12. 2014 úspěšně realizovalo projekt z operačního programu Praha Adaptabilita.

CÍLEM projektu byla stabilizace a další rozvoj organizace SKP HOPO v oblasti poskytování sociální služby zaměřené na sociální začleňování cílové skupiny (tj. především příslušníci etnických minorit, osoby bez přístřeší, osoby se zdravotním postižením) založené na zvýšení profesionality našich zaměstnanců (sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách, odborných pracovníků), jejich podpoření a motivace v další práci. Prostředkem k dosažení cíle bylo komplexní odborné vzdělávání pracovníků, podpoření osobního a profesního rozvoje manažerů, vytvoření pracovní pozice fundraisera vč. nastartování fundraisingových aktivit a v neposlední řadě vytvoření strategického a fundraisingového plánu organizace.

Do projektu bylo zapojeno 17 zaměstnanců organizace, kteří se průběžně účastnili plánovaných interních, externích či rekvalifikačních kurzů, odborných seminářů, konferencí a stáží.

Projekt byl realizován ve čtyřech rovinách:

(1) odborné vzdělávání soc. pracovníků a pracovníků v soc. službách, mj. v návaznosti na vzdělávání dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

(2) vzdělávání managementu s cílem posílit jejich manažerské dovednosti tak, aby vedení organizace bylo efektivní, tvůrčí a pro všechny zaměstnance motivující; do této části projektu bylo rovněž zařazeno vzdělávání odborných pracovníků s cílem zvýšení jejich profesionality jako zásadních podpůrných nástrojů managementu;   

(3) vytvoření a podpora fundraisingových aktivit;

(4) příprava a vytvoření strategického plánu jako hlavního pilíře rozvoje naší organizace.

Realizace projektu byla náročná z hlediska skloubení vzdělávacích aktivit podpořených zaměstnanců a provozu organizace a určitý čas bude také potřeba pro aplikaci nově nabytých znalostí a dovedností do praxe. Projekt byl však velkým přínosem jak pro zaměstnance, tak pro samotnou organizaci. Zvýšení odbornosti, profesního sebevědomí a motivace zaměstnanců spolu s nastavením fundraisingových aktivit a nové strategie naše Středisko křesťanské pomoci v Horních Počernicích stabilizují a dále rozvíjí.

KONTAKT:


Ing. Radmila Pelnařová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." style="font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12.1599998474121px; line-height: 1.3em;">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Iveta Čepeláková
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript." style="font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12.1599998474121px; line-height: 1.3em;">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.