Budování kapacit a profesionalizace SKP HOPO

 

Na tento projekt je poskytována finanční podpora EU. 

 

Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice zahájilo 1. 9. 2016 dvouletý projekt financovaný z operačního programu Zaměstnanost.

CÍLEM projektu je zvýšit efektivnost hospodaření a důvěryhodnost organizace SKP HOPO prostřednictvím profesionalizace FR a PR, zvýšit kvalitu managementu prostřednictvím aktualizace strategických dokumentů, vytvořit strategický plán s provázaností na provozní aktivity organizace a zvýšit kvalitu služeb prostřednictvím hodnocení zpětných vazeb zaměstnanců, klientů a všech zainteresovaných stran a vyhodnocování kvantitativních i kvalitativních parametrů služby.

CÍLOVOU SKUPINOU projektu jsou zaměstnanci organizace SKP HOPO. Do projektu bude zapojeno 15 zaměstnanců organizace, kteří se budou průběžně účastnit jednotlivých klíčových aktivit. Zejména se bude jednat o týmovou spolupráci při tvorbě klíčových dokumentů, jako jsou strategický plán, fundraisingový a PR plán, či tvorba metodik.

Projekt bude realizován prostřednictvím 5 klíčových aktivit, jejichž nejvýznamnějšími VÝSTUPY jsou:

- strategický plán na období 5 let

- FR plán na rok 2017 a 2018

- metodika práce FR

- PR plán na rok 2017 a 2018

- metodika práce PR

- aktualizované webové stránky s vazbou na FR aktivity

- formalizované individuální plány

- metodika hodnotícího pohovoru

- metodika práce s dobrovolníky

- metodika získávání zpětné vazby od klientů

- metodika získávání zpětné vazby od odborných partnerů a třetích stran.

 

KONTAKT:

Ing. Iveta Čepeláková, MBA, Ph.D., e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 739 088 805

Ing. Radmila Pelnařová, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 723 200 849