Naši dárci

Každý rok evidujeme množství drobných i větších dárců, kteří nám věnují pěkné ošacení, zejména na děti, hračky a další věcné dary, ale také finanční prostředky a v neposlední řadě i zdarma svůj čas. Mnozí nechtějí být ani jmenováni. Všem děkujeme. Všechny dary využíváme pro přímou práci s našimi klienty.
ROK 2014
Finanční dary:
Luboš Kacafírek, Ing. Jan Procházka, Ing. Radmila Pelnařová, Stachema Kolín s.r.o., LMC s.r.o., Ivana Mothejlová, PhDr. Roman Čepelák, Konhefr stavby a interiéry s.r.o., Mgr. Eva Březinová, Ivana Chmelová, Eaton Elekronika s.r.o., Klub podnikatelů Horní Počernice, Správa majetkového portfolia Praha 3, Pavel Mothejl, Jaroslav Trachta, Stanislav Dobiáš, ECM sbor USUMC Prague, Richard Novák st., Ing. Iveta Čepeláková, Marie Kostrounová, Roman Kudělka, Ing. Dana Nevrlá, Gabriela Selingerová, Mgr. Markéta Viehmannová, Martina Kubešová, Jan Masaki Toužimský
Věcné dary:
Kateřina Šmatláková, PhDr. Roman Čepelák, paní Rybářová, paní Dunajová, paní Syrová, paní Bartošová, pan Křupka, pan Céza, pan Beňa, paní Koháčková, paní Homolková, paní Hájková, paní Holusová, paní Tymrová, pan Stella, paní Kryšková a další, kteří si nepřejí být uvedeni. 
BW nářadí s.r.o., Dětské centrum Sluníčko Odolená Voda o.s., Chvalský zámek Horní Počernice, Strojservis Praha s.r.o. oddělení lidských zdrojů Českomoravské stavební spořitelny, Metrostav, Martin Buchal, Tiskárna Fabián, Pestrá společnost o.p.s.,
Dobrovolníci: Správní rada, Marta Čepelková ml. zaměstnanci firmy T- Mobile v rámci akce Den pro dobrý skutek, Pavel Furbach z firmy Siemens, VIM team USA 
 
ROK 2013
Finanční dary :
Luboš Kacafírek, Petr Procházka, Ing.Radmila Pelnařová, Stachema Kolín s.r.o., Citybank Europe plc.,Ing. Jan Harbáček, Sklenářství Veglass, Ivana Mothejlová, Dekonta a.s., Oční klinika Horní Počernice, Ing. Jiří Pek, PhDr. Roman Čepelák, AC-T Servis s.r.o., Newton Media, Otherm Praha s.r.o., Jaroslav Šabatka, Richard Stára, Michaela Prentisová, Richard Schubbert
Věcné dary:
Božena Dalecká, Jaroslava Doušová, Marie Mašková, Kateřina Šmatláková, Petr Kuchta, Hana Jelínková, Jaromír Forejt, Václav Švejda, Josef Ťoufalík, Hana Sekyrová, Martin Šedivý, Zuzana Fialová, Ilona Bílá, manželé Najmanovi, Ondřej Novotný a další, kteří si nepřejí být uvedeni. 
Globus ČR, a.s. Baobab, Dětské centrum Sluníčko Odolená Voda o.s. Rodinné centrum Mum o.s., Jaroslav Stára, občané městyse Nehvizdy, Computer System Group a.s., Jaroslav Dušek, Divadlo Horní Počernice, Tiskárna Fabián, Strojservis Praha s.r.o., Chvalský zámek Horní Počernice, oddělení lidských zdrojů Českomoravské stavební spořitelny, Metrostav
Dobrovolníci: Správní rada, Marta Čepelková ml., VIM team UMC Limestone Tennessee
Evangelická církev se materiální zajištěním provozu sociálních služeb a projektů podílí poskytnutím výrazné slevy na nájemném za areál v Horních Počernicích 
 
 
ROK 2012
Finanční prostředky:
 
Zuzana Francová, Luboš Kacafírek, Ludmila Pelnařová, Jan Procházka, Petr Procházka, Pavel Trojánek, Klub seniorů SKP HOPO, Stachema Kolín s.r.o.
Bezplatným uveřejněním článkům nás podpořili časopisy Devítka, Hornopočernický zpravodaj, Listy Praha 14 a Slovo a život.
Věcné dary:
Petra Bílá, manželé Blahútovi, Božena Dalecká, Gabriela Selingerová, Petra Charvátová, Marie Chrastilová, p. Janouch, Eliška Janouchová, Jiří Jukl, Marie Kulhánková, Květa Moravcová, Dana Nevrlá, Radmila Pelnařová, Jana Procházková, paní Roubíčková, Jarmila Šiklová, Jana Tvrdková, Monika Žáková a další, kteří si nepřejí být uvedeni. 
Dětské centrum Sluníčko Odolená voda, o.s., Rodinné centrum MUM, maminky ze Zelenče, Mikulášské luftování skříní (dobrovolné občanské sdružení)
Dar převážné části nájmu areálu v Horních Počernicích: Evangelická církev metodistická.
Tímto děkujeme všem dárcům, dobrovolníkům a všem, kdo nás jakkoliv podpořili. Poděkování patří také všem zaměstnancům, externím spolupracovníkům a správní radě. 
 
ROK 2011

Finanční prostředky:
AC-T servis spol. s.r.o.
Rothlehner pracovní plošiny s.r.o.

ROK 2010 
Věcné dary:
Sandra Křížová, Lenka Šimáčková, Jiří Černý, Lucie Syrovátková, Martina Králová, Miroslav Němec, Olga Moravcová, Jiří Spilka
firma Pepino -  PhDr. Tomáš Řebíček
firma Strojservis IVECO
firma Wertheim - clasical sports clothing

Finanční prostředky:
Partners For Life Planning, a. s., Testima, spol. s r. o.,ECM, Metrostav a. s., A.L.C.Z. a.s., 1. scanservice a. s., Ing. Radmila Pelnařová, Ing. Jan Procházka, Luboš Kacafírek, Mgr. Petr Procházka, Vlastimil Maláč, First United Methodist, Nadace Divoké husy, Ing. Pavel Lučan

Akci "Hravé dopoledne" podpořili:
KOFOLA a.s. Testima, spol. s r.o., Poděkování za pomoc a realizaci oslav patří Farnosti ECM Horní Počernice.

Za spolupráci děkujeme časopisům: Hornopočernický zpravodaj, Devítka a Slovo a život.

ROK 2009

V roce 2009 získalo SKP HOPO finanční podporu na realizaci projektů azylového domu, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, pečovatelské služby a Prevence kriminality SKP HOPO z následujících veřejných zdrojů:
MPSV
Magistrát hl. města Prahy
Městské části Praha 1, Praha 3, Praha 7, Praha 9, Praha 14, Praha 19, Praha 20.
K financování provozu azylového domu přispěly dále nadace Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Nadace Divoké husy.

Provoz střediska je významně podporován zřizovatelem, Evangelickou církví metodistickou.

Za spolupráci děkujeme časopisům: Hornopočernický zpravodaj a Slovo a život.

Finanční dary:
Organizace, firmy a podnikatelé:
BCK s. r. o., Dekonta a. s., Geoprogres a. r. o., Konstrukce K, s. r. o., Jalčák + Masár - stavební sdružení, Stachema Kolín s. r. o., Trow Nutrilon Biofaktory s. r. o., TRW Volant a. s., Metrostav a.s, A.L.C.Z., Ing. Lučan
Fyzické osoby:
Harbáček Jan, Haškovcová Denisa, Kacafírek Luboš, Maláč Vlastislav, Pelnař Jan, Pelnařová Radmila, Procházka Jan, Procházka Petr, Růžičková Ludmila, Smolík Miloš, Včeláková Michaela Žák Jakub, Žák Ondřej, Žáková Tereza

Věcné dary:
Organizace, firmy a podnikatelé:
MICRA – Milan Král, Iveco, MČ Praha 20, MUM o. s.
Fyzické osoby:
Paní Jana Abesová, paní Romana Benešová, pan Martin Bittner, paní Hájková, paní Sabohat Hanspeter, manželé Horáčkovi, paní Iva Jandová, pan Jelínek, pan Jiří Jukl s rodinou, paní Renata Koníčková, paní Petra Křečková,   
paní Jana Procházková, paní Prokopová, Lucie a Tomáš Robovi, pan Robert Sál, manželé Spálenkovi, pan Jiří Spilka, paní Lenka Šimáčková, paní Škvarcová, paní Edita Tomíčková, paní Trutnovská, paní Jana Tvrdková,
paní Michaela Včeláková, paní Žáková

Dar dobrovolnické práce:
Práce 4 skupin dobrovolníků VIM
Práce členů správní rady

Na oslavu „Prvních deset …“ přispěli:
Almi Praha – Náchodská, Bobr – Viktor Cina, EKIS – Miloš Smolík, Geoprogres – Ing. Luděk Šafář, ISERMAT CZ  - Ing. Pavel Karkulka, Koberce Schubert, Kofola, a.s., KONSTRUKCE – k, Krolan – stavební klempířství,
Rybařina u Oldřicha – Oldřich Dostál, Stavební sdružení Jalčák – Masár, Středisko veterinární péče, s. r. o. Chvalkovická, Terno Firek, s.r.o., V + V autodílny – Ivana Vytisková, Zono – Jana Žirovnická.
Poděkování za pomoc a realizaci oslav patří Farnosti ECM Horní Počernice, Hasičům, čtyřkolkám – Mário Lambert, Jiřímu Černému, Psovodům – Zdeněk Ruda s kolegy, Společnosti pro historický šerm a dobový život ARMAGEDON.

1. Benefice pro azylový dům 24. září 2009
Zvláštní poděkování patří paní Vilmě Cibulkové a panu Miroslavu Etzlerovi, bez jejichž vstřícnosti a ochoty by benefiční představení zůstalo jen neuskutečněným snem.
Velký dík za pomoc a realizaci patří Kulturnímu centru v Horních Počernicích, OS MUM Horní Počernice, Hotelu Čertousy - p. Jaroslav Stára, Hotelu Chvalská Tvrz - p. Richard Stára
Divadlu Ungelt - p. Jiří Pritz.
Velké poděkování patří také našim dárcum: ALMI Praha spol. s.r.o., A.L.C.Z. s.r.o.
ALTRO spol. s.r.o., BIOFAKTORY Praha spol. s.r.o., BOBR s.r.o.- p. Viktor Cina
BRENNTAG CR s.r.o., COMPUTER SYSTÉM - Bc. David Dobiáš, DAUPP spol. s.r.o.- Ing. Jiří Pek, DEKONTA a.s., EC PARTNER s.r.o., EKIS s.r.o.- p. Miloš Smolík, GEOPROGRES spol. s.r.o.- Ing. Luděk Šafář, HOTEL CHVALSKÁ TVRZ - p. Richard Stára, ISERMAT CZ s.r.o.- Ing. Pavel Karkula, INTERIÉRY SCHUBERT s.r.o.
KOFOLA a.s., KONSTRUKCE- K s.r.o., KROLAN s.r.o.- stavební klempířství, MIKRA - p. Milan Král, ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o., RYBAŘINA U OLDŘICHA - p. Oldřich Dostál, STAVEBNÍ SDRUŽENÍ JALČÁK – MASÁR, STROJSERVIS Praha s.r.o., STŘEDISKO VETERINÁRNÍ PÉČE s.r.o., Chvalkovická, TERNO FIREK s.r.o., TRW VOLANT a.s., V+V autodíly - p.Ivana Vytisková, ZONO - profi nářadí, Ing. Daniel Hromádka, Ing. Markéta Charvátová, p. Luboš Kacafírek, p. Tomáš Kádner, Ing. Stanislav Kratochvíl, manželé Kutílkovi, Bc. Ivan Liška, p. Vlastislav Maláč, manželé Mothejlovi, p. Jan Musil, Ing. Michal Pavlíček, manželé Pelnařovi.

2. Benefice pro azylový dům 13.listopad 2013

Zvláštní poděkování patří panu Jaroslavu Duškovi a skupině Yellow sisters za hudební představení spojené s divadelní improvizací. Veké poděkování patří Městké části Prahy 20, Divadlu Horní Počernice, Tiskárně Fabián, Hotelu Čertousy, Computer system Praha a.s.
Za poskytnutí finančního daru děkujeme našim darcům: Oční klinika Horní Počernice -Mudr. Richard Havránek, Newton Media a.s. - Ing. Petr Herián, Hotel Chvalská Tvrz- p. Richard Stára, Dekonta a.s. - Mgr. Karel Petrželka MBA, Sklenářství Veglass- Jan Veselý, Otherm Praha s.r.o.- Ing. Miroslav Pecháček, AC-T servis s.r.o. - Ing. Jana Erbová, Ing. Jiří Pek, Ing. Jan Harbáček, Roman Čepelák PhDr., Ivana Mothejlová, Jaroslav Šabatka, Konhefr- Jan Konhefr