Mladá fronta dnes, 28. 3. 2015

Syn už nebude žít v ubytovně. Mladá rodina marně zkouší sehnat vlastní bydlení. Pomohly sociální byty, které však chybějí. Celý článek ke stažení ve formátu PDF.

 

iDnes.cz, 4. května 2015

Za odliv Romů může i úbytek pracovních příležitostí ve strojírenských podnicích a stavebnictví. „Pražský strojírenský průmysl vlastně skončil a ze stavebnictví Romy vytlačili Ukrajinci. Romové, kterých v Praze pracovalo devadesát procent a často patřili v rámci obyvatel země do střední třídy, byli najednou bez práce a jejich příjmy šly dolů,“ upozorňuje Balog.

Například 29letý Luboš Beňák dnes bydlí i s přítelkyní a dvěma malými syny v azylovém domě v Horních Počernicích. Za prací stavebního dělníka dojíždí do Litoměřic, z původního bytu na sídlišti Lehovec dostal výpověď.

Zdroj: http://praha.idnes.cz/romove-opousteji-prahu-0vh-/praha-zpravy.aspx?c=A150503_211956_domaci_fer

 

MĚSÍČNÍK 14, Projekt, který slaví první úspěchy

Projekt s názvem Začleňování osob na trh práce, realizovaný Střediskem křesťanské pomoci v Horních Počernicích úspěšně funguje již 8. měsíc. Cílem projektu je zlepšení postavení znevýhodněných osob na trhu práce, zvýšení jejich šancí na získání a udržení si pracovního místa, nalezení vhodného pracovního uplatnění.

Jak projekt pomáhá? Nejlépe Vám to sdělí konkrétní příběh člověka, který se do projektu zapojil. Pan X byl bezdomovec se zápisem v rejstříku trestů se základním vzděláním. V minulosti byl několikrát trestaný. Díky účasti v našem projektu se opět vrátil do práce, získal pracovní smlouvu na dobu půl roku a pracoval za pomoci sociálního pracovníka na řešení své bytové i dluhové situace. Během prvních měsíců působení v projektu si pan X mohl dovolit najít ubytovnu a rapidně si tak zlepšit bytovou situaci. Pan X se začal pomalu zvedat „ze dna“ a získával sebevědomí. Pracovní trenér si ho na pracovišti velice chválil. Pečlivě vykonával svěřenou práci a skvěle fungoval v týmu. Po úspěšném zvládnutí zkušební doby jsme rozmýšleli, zda by mu v hledání další práce nepomohlo zvýšení kvalifikace. Společně jsme vybrali rekvalifikační kurz: Pracovník v sociálních službách. Tento kurz pan X skvěle zvládl a zvládl i další 3 měsíce na našem pracovišti. Když nás po půl roce opouštěl, byli jsme na něho hrdi. Během tak krátké doby dokázal změnit tolik důležitých aspektů svého života. Nyní má práci v sociální službě - pomáhá starým lidem, bydlí se svou partnerkou na Azylovém domě a splácí své dluhy. Z člověka naprosto závislého na sociálních dávkách se stal člověk schopný sám obstát v tomto „Velkém světe“. Držíme mu palce a pomáháme dalším lidem k lepším životům.

Publikováno v Měsíčníku 14, autor Mgr. Aneta Ždárská