Standardy kvality sociálních služeb

 

Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice má od roku 2008 zavedeny Standardy kvality sociálních služeb.

 V roce 2008 získalo Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice certifikát systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001.

Certifikát s platností na 3 roky stvrzuje, že SKP HOPO úspěšně implementovalo a používá systém managementu kvality v souladu s výše uvedenou normou, a to pro službu Azylový dům a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Systém managementu kvality v SKP HOPO prochází pravidelným ročním dozorovým auditem. Recertifikační audity proběhly úspěšně v roce 2011 a 2014.

 Externí audity provedla akreditovaná certifikační společnost CERT-ACO s.r.o. 

 Certifikát ISO ke stažení zde [jpg, 99 kB]
 Certifikát ISO v EN ke stažení zde [jpg, 102 kB]

 Jednáme v souladu s politikou kvality SKP HOPO [pdf, 180 kB]