Reference

 

Městská část Praha 20 dlouhodobě spolupracuje a podporuje činnost Střediska křesťanské pomoci. Jeho činnost vnímá pozitivně a jako potřebnou nejen pro klienty z Horních Počernic, ale pro každého kdo se ocitne v nelehké životní situaci a pomoc Střediska potřebuje. Středisko je součástí komunitního života v Horních Počernicích a je přínosem pro naši obec. 

Mgr. Eva Březinová, místostarostka MČ Praha 20

 Uvedený projekt Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice poskytuje pobytové a sociální služby na přechodnou dobu, po dobu max.1 roku, osobám pečujícím o dítě (rodičovské páry, samoživitelé, prarodiče či jiní příbuzní, pěstouni), v nepříznivé sociální situaci, často spojenou se ztrátou bydlení. Projekt podporuje jejich sociální začleňování.
Program je specifický tím, že usiluje o zachování celých rodin a obnovení jejich narušených funkcí a také tím, že poskytuje pobytové a sociální služby nejen matkám s dětmi. S rodinou v rámci projektu pracují komplexně tj.poskytují službu všem ubytovaným členům rodiny. 
Projekt usiluje o změnu nevhodných vzorců chování prevenci sociálně patologických jevů a stabilizaci rodiny v nepříznivé sociální situaci. V rámci projektu se snaží prohlubovat vlastní kompetence uživatelů v problémových oblastech a rozvoj odpovědného rodičovského chování.
SKP HOPO je zapojenou do společenského dění na území Městské části Praha 20 a jeho aktivity a projekty jsou na velmi vysoké odborné a profesionální úrovni. 
Městská část Praha 20 každoročně přispívá finanční podporou na azylový dům. V případě SKP HOPO se jedná o významného poskytovatele sociálních služeb na území městské části, který je zárukou na účelně vynaložených finančních prostředků na pomoc a podporu osob v nepříznivé sociální situaci. 

Ing. Monika Brzkovská, vedoucí sociálního odboru MČ Praha 20 

Dobrý den, bývala jsem dvakrát klientkou Vašeho zařízení - sama s dcerou (Martina a Viktorie Zbirovská) , s láskou na Vaše zařízení vzpomínám. Před pěti lety jsem se vdala, narodila se mi druhá dcera, vystudovala jsem evangelickou akademii sociálně právní a nyní jsem na VŠ.Moc Vám děkuji za pomoc v nouzi, jež se mi dostala a bez níž bych těžko byla tam, kde jsem. Moc ráda bych se na jaře přijela s dcerami podívat.

Vaše Martina Urbanová - Zbirovská

Bydlení v azylovém domě bylo moje jediné řešení, které jsem měla. Byla jsem zde ubytovaná již podruhé, poprvé to bylo s partnerem a podruhé již sama s dětmi. Ocitla jsem se v situaci, kdy se partner ke mě nechoval nejlépe, ale teď po ročním pobytu mohu říci, že jsem se dala psychicky dohromady a to hlavně díky podpoře psycholožky paní Fonferové, které zejména patří mé díky. Potkala jsem zde mnoho dobrých lidí a měla jsem zde zázemí a bezpečí, prostě místo kam se mohu vrátit. 

 Markéta Gahurová, matka dvou dětí