Historie

Navazujeme na práci církevního Spolku pro péči o sirotky, který areál bývalého zámku v Praze-Horních Počernicích koupil a od roku 1927 do roku 1947 v něm provozoval sirotčinec. Částečně se také věnoval péči o seniory. Areál pak byl v roce 1958 znárodněn. Evangelická církev metodistická získala majetek zpět v roce 1997. 
V roce 1999 bylo ustaveno Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice, které zde pokračuje v sociální práci.

Rozsáhlý areál bývalého zámku v Praze 9 -Horních Počernicích, který Středisko využívá, tvoří 3 ubytovací objekty, 1 kancelářská budova se zázemím, sklepy, dílna, parkoviště pro 12 aut, travnaté fotbalové hřiště, antukové hřiště, dětské hřiště, asfaltové hřiště a ovčín s výběhem. Spolu se vzrostlými stromy a travnatými plochami tvoří uzavřený komplex rekreačního charakteru.